Net soos professionele mense in enige ander beroep, moet onderwysers hulle kennis en vaardighede voortdurend uitbrei om steeds in die behoeftes van hulle leerders te voldoen.


Suid-Afrikaanse vereistes

Onderwysers moet:

  • in elke driejaarsiklus 150 professionele ontwikkelingspunte verdien
  • in opeenvolgende driejaarsiklusse ook 150 professionele ontwikkelingspunte verdien
  • voor die Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwysers (SARO of SACE) gedaag word om sy of haar saak te stel indien hy of sy sou weier om aan professionele ontwikkelingsaktiwiteite deel te neem.

Infasering van DPO-stelsel

  • 2014 - hoofde en onderhoofde (1 Maart 2013 - 6 Desemebr 2013)
  • 2015 - departementshoofde (Januarie 2014 - Desember 2014)
  • 2016 - alle skoolonderwysers (Januarie 2015 - 31 Desember vir 1ste siklus wat 1 Januarie 2016 begin)

Geniet dit, ons wil graag as professionele mense beskou word.