Deurlopende Professionele Ontwikkeling (DPOO)

Die Deurlopende Professionele Onderwyserontwikkeling-sisteem (DPOO-sisteem), beter bekend as die Continuing Professional Teacher Development System (CPTD-system), is uiteindelik met ons. Onderwysers gaan voortaan verplig word om bewyse van hulle lewenslange leer te skep, 'n gaping in die onderwysstelsel wat dringend aangespreek moes word. Die huidige moniteringstelse, bekend as die Ge├»ntegreerde Kwaliteitsbestuurstelsel (GKBS) is nie vir die doel geskik nie, tog kan onderwysers, net soos in die geval van die GKBS sukkel om hul regmatige professionele ontwikkelingspunte te verdien as hulle nie bewyse van hul informele leer kan skep nie , veral in die geval van Tipe -aktiwiteite (kliek hier vir 'n kort opsomming van die verskillende aktiwiteite).

Stappe wat geneem behoort te word:

  1. Registreer as onderwyser by die Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwysers (SARO). Kliek hier om na die webwerf te gaan.
  2. Registreer vir Deurlopende Professionele Ontwikkeling (CPTD). Kliek hier om na webwerf geneem te word. Onthou om jou SACE-lidmaatskapnommer byderhand te hê wanneer jy registreer om die webwerf te gebruik.
  3. Jy moet nie dadelik vir 'n sekere aantal professionele ontwikkelingsaktiwiteite te registreer nie. Onthou dat die informele leer, wat gereeld in skoolomgewings plaasvind, onder Tipe 1 en Tipe 2-aktiwiteite val. 
  4. Registreer om lid van AREND.CO te word om te leer om bewyse van jou DPOO (CPTD) te skep. Vit 'n lys van voorbeeldaktiwiteite, kliek hier.